Saturday, 11 June 2011

Penggunaan TMK dalam Bahasa Melayu

Kajian ini merupakan satu kajian awal tentang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran (p&p) Bahasa Malaysia melalui kepemimpinan instruksional di sekolah. Kajian ini menggunakan konstruk Tujuh Perkara Kepemimpinan Instruksional McEwan (Seven Steps to Effective Instructional Leadership) yang disesuaikan dengan mata pelajaran Bahasa Melaysia. Kajian ini melihat peranan guru besar melalui kepemimpinan instruksional yang dijangkakan dapat menjadi faktor penggerak ke arah penggunaan TMK dalam mata pelajaran yang berkenaan. Kajian mendapati bahawa dalam pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Malaysia berbantukan TMK,

Maklumat Lanjut Sila Klik Pautan Di Bawah Ini

http://www.iabu.moe.gov.my/kolokium2011/kertas%20kerja%20pdf/12.%20%20Lokman%20Abd%20Wahid-%201st%20Proof%20Read%20-%20Copy.pdf

No comments:

Post a Comment